Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας
Επισκέψεις σήμερα2
Επισκέψεις αυτόν τον μήνα25
Συνολικές επισκέψεις10016
Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Εργασίες

Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας

 Untitled

Προς

1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ
και ΔΕ
3. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων όπου
υλοποιούνται οι Πράξεις (μέσω Διευθύνσεων)

 

ΘΕΜΑ: Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Πράξεων:
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», «Στήριξη των σχολείων με
ΕΑΕΠ- ΑΠ 1,2,3», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής
και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού
Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων
Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Δείτε ολόκληρη τη δημοσίευση

Δημοσκόπηση

Πώς αξιολογείτε την δομή, την εμφάνιση και το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας;