Διεύθυνση

Διευθυντής

Ραντίτσας Κωνσταντίνος – Δάσκαλος (ΠΕ-70)

Υποδιευθύντρια

Πιπίλου Ελένη – Δασκάλα (ΠΕ-70)