Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου: 2741098421

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dim-chiliom.kor.sch.gr

Χιλιομόδι, Τ.Κ.: 20008